BICOV  ȘTEFAN      
CABINET  DE  AVOCAT

Recuperare datorii

Recuperarea creanțelor se poate dovedi a fi un proces dificil aproape pentru orice afacere, indiferent de domeniul de activitate – mai ales în vremuri tulburi din punct de vedere economic; însă, nici o activitate economică nu poate fi considerată finalizată mai devreme de încasarea contravalorii mărfurilor livrate sau a serviciilor prestate. 

In acest sens, oferim servicii juridice de specialitate  în vederea determinării debitorilor să plătească datoriile restante cu dobânzile, majorările  sau penalitățile aferente .  

 

Servicii juridice

·       Consultanță gratuită ;

·       Identificarea debitorilor;

·       Obținerea informațiilor  legate de asociați, administratori, fondul de comerț, situația societății, eventualele garanții reale constituite asupra bunurilor debitorului;

·       Redactare somații, notificări;

·       Notificarea debitorilor;

·       Contactarea telefonică a debitorilor;

·       Convocare la conciliere  a debitorilor, întâlniri cu aceștia în vederea identificării unei soluții amiabile;

·       Obținerea rapidă a titlurilor executorii prin proceduri speciale (ordonanțe de plată, cerere cu valoare redusă);

·       Formularea de cereri la executorul judecătoresc;

·       Asistență și reprezentare în instanțe de orice grad, precum și în procedura executării silite.

 

Pentru societățile comerciale cu mulți debitori oferim un serviciu de abonament (lunar, semestrial sau anual) destinat recuperării creanțelor. Clientul la final de luna sau la alt interval ne comunică lista datornicilor, iar Cabinetul  de Avocat va efectua  demersurile necesare  pentru obținerea titlurilor executorii și punerea lor în executare, dacă nu exista o soluție pe cale amiabilă.     

 

Avocat Bicov Ștefan, tel. +40743686664, e-mail: stefan@avocats.ro