BICOV  ȘTEFAN      
CABINET  DE  AVOCAT


Contencios, administrativ si fiscalOrice persoana care se consideră vătămată intr-un drept al său ori intr-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios-administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.
            Se poate adresa instanței de contencios-administrativ și persoana vătămată intr-un drept al sau  intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

 

Servicii juridice

·       consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergătoare emiterii actului administrativ;

·       consultanță juridică  in ceea ce privește raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;

·       asistența juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fata instanței de contencios administrativ și fiscal, în toate fazele procesuale;

·       asistența juridică și reprezentare în faza de executare silita a creanțelor fiscale;

·       analiza actelor administrative și a celor fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecție fiscală);

·       redactare contestații împotriva deciziilor de impunere;

·       redactare plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restanțe, majorări, penalității, recalculări, accize, tva, impozite cu sau fără reținere la sursă; 

·       reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale (plângere prealabil și contestație);

·       reprezentarea și asistarea în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale precum și in procesele privind suspendarea executării actelor administrative;  

·       redactare acțiuni pentru  anularea  administrative nelegale;


 

Avocat Bicov Ștefan, tel. +40743686664, e-mail: stefan@avocats.ro