BICOV  ȘTEFAN      
CABINET  DE  AVOCAT


Obținere documente 


Cabinetul de Avocat Bicov Ștefan vine în sprijinul celor care nu pot / nu doresc, din diferite motive, să se prezinte în fața autorităților române pentru obținerea documentelor de care au nevoie.

            Pentru obținerea actelor necesare , titularii  pot să împuternicească un avocat , din  cabinetul nostru, care se va  adresa  direct autorităților competente în vederea  obținerii documentelor . 

 

Documente frecvent solicitate

·       Hotărâre judecătorească ;

·       Certificat de grefă;

·       Certificat de cazier fiscal;

·       Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice;

·       Certificat de cazier judiciar; 

·       Certificat de naștere, de căsătorie, de celibat;

·       Certificate de atestare a domiciliului si a cetățeniei române;

·       Certificate constatatoare de la registrul comerțului;

·       Duplicate și copii certificate de la registrul comerțului;

·       Formular european S1, privind înregistrarea  pentru asigurarea medicală.

·       Se pot obține și alte documente decât cele prezentate mai sus.

 

 

 

Apostila documente

            În unele state, actele oficiale  românești sunt recunoscute numai dacă poartă însemnele unei legalizări sau supra legalizări oficiale. În tarile semnatare ale Convenției de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinței de supra legalizare a actelor oficiale străine, certificatele emise de autoritățile române sunt recunoscute dacă poartă legalizarea cu Apostilă. Legalizarea cu Apostilă se face în România de prefecturile municipiilor reședință de județ.

            Pentru obținerea apostilei nu este necesara prezenta  titularului actului  supus postulării ,acesta poate fi reprezentat prin avocat .

 


 

Avocat Bicov Ștefan, tel. +40743686664, e-mail: stefan@avocats.ro